Disclaimer

Wij beheren en verzorgen www.aardingcarlifts.nl zo zorgvuldig mogelijk. www.aardingcarlifts.nl is een website van Aarding Parking Systems. We streven er naar om correcte en actuele informatie online te hebben. Helaas kunnen we niet garanderen dat de geüploade data tijdens het opvraag moment nog steeds correct is. Daarom kunnen aan de webpagina’s geen rechten worden ontleend. Genoemde bedragen zijn indicatief. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aarding Parking Systems is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gedateerde informatie of onjuistheden. Aarding Parking Systems staat open voor suggesties en verbeteringen van de inhoud van onze website. Mocht u onverhoopt toch nog onjuiste informatie tegenkomen op de website, dan willen wij u vragen dit door te geven. Dit kunt u doen door gebruik te maken van ons contactformulier.

Ingevulde persoonsgegevens

Als u via ons emailadres, een contactformulier of op andere wijze op onze website reageert, worden uw ingevulde gegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om het verzoek te behandelen en/of uw reactie te beantwoorden. Gegeven gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld of gegeven worden. Gegevens gebruiken we voor doeleinden waarvoor u ze heeft achtergelaten. Aarding Parking Systems gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

© Copyright 2020

Op deze website staat veel informatie in de vorm van teksten en beeldmateriaal. Informatie in de vorm van teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij de dealers die Aarding Parking Systems vertegenwoordigt binnen Nederland. De eigendommen en/of licenties worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De website-bezoeker mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verantwoordelijke binnen Aarding Parking Systems.

Aarding Parking Systems wil via de website informatie verstrekken en/of uw vragen te beantwoorden. Met deze achterliggende gedachte beheren we de website www.aardingcarlifts.nl.